กิจกรรม TK Board Game Club ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ TK Park

มาลองเล่นปาร์ตี้เกม เกมครอบครัว เกมวางแผน
หลากแนวหลายเกมกันได้ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

Read more

ภาพกิจกรรม TK Board Game Club ประจำเดือนเมษายน 2560

เมื่อวันที่ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
TK Board Game Club ประจำเดือนเมษายน 2560
จัดขึ้น ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8
Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Read more

กิจกรรม TK Board Game Club ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ TK Park

บอร์ดเกมคืออะไร บอร์ดเกมสนุกตรงไหน จะเริ่มเล่นยังไงดี
ค้นหาคำตอบได้ใน กิจกรรม TK Board Game Club

Read more

กิจกรรม TK Board Game Club ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ TK Park

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรม TK Board Game Club
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 17.00 น.
ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park
ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Read more