เกมโรงไฟฟ้า หรือ PowerGrid เตรียมวางจำหน่ายแล้ว!

Siam Board Games ประกาศทาง facebook
ว่าเกมโรงไฟฟ้า หรือ PowerGrid เตรียมวางจำหน่ายแล้ว

Read more

ค่าย SIAM BOARDGAME ประกาศผลิตบอร์ดเกม powergrid เวอร์ชั่น ภาษาไทย

ค่าย Siam Board Game ค่ายบอร์ดเกมที่ได้รับลิขสิทธิ์แปลและผลิตบอร์ดเกมในเวอร์ชั่นภาษาไทย

Read more