เตรียมจำหน่าย The Trust บอร์ดเกมชนะเลิศการออกแบบบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน

The Trust บอร์ดเกมอันดับ 1 ที่ชนะเลิศการออกแบบบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน จัดโดย TDRI และ สกว.

ผู้ผลิตได้ประกาศเปิดรับ Pre-order ก่อนวันที่ 15 พ.ค. นี้

Read more

ประกาศผล บอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( ทีดีอาร์ไอ ) ร่วมกับ สกว.
จัดกิจกรรมประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชัน และ เปิดตัวหนังสือ
“สมการคอร์รัปชัน : แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทยฯ

Read more

บอร์ดเกม กับ การคอร์รัปชั่นในประเทศอินโดนีเซีย

คอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคอาเซียน
ทำให้กลุ่มคนมากมายพยายามที่จะหาทางออกและลดปัญหาเหล่านั้นลง

Read more

“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Read more

บอร์ดเกม และ ปัญหาคอร์รัปชัน เกี่ยวข้องกันอย่างไร ???

บอร์ดเกม และ ปัญหาคอร์รัปชัน เกี่ยวข้องกันอย่างไร ???
ทีดีอาร์ไอ และ สกว. มีคำตอบ !!

Read more